STATYSTYKI

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

Aktualizacja: 02.06.2023 07:36

LOGOWANIE

RANKING

D0MCIA 140LV
DonRondello 140LV
D0MANECZKA 140LV
ZuSk 140LV
Ecik 140LV
ArtBrut 30
Manifest 30
AKRabbits 30
TheFamily 30
Divinity 30
Pełny ranking
GRACZY ONLINE
83
(sklepy nie są podliczane) ILOŚĆ SKLEPÓW
1185

Polityka prywatności

     Firma ForGame.pl szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach strony balmora.pl (Portalu) oraz w jaki sposób Balmora.pl dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

 Przetwarzanie Danych  Użytkowników Portalu Balmora.pl

 Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

     Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalu zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      Rejestracja nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi „Zakupu wirtualnych przedmiotów w grze online”. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w serwisie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Firmę ForGame.pl (Balmora.pl) wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

  Zakres danych

     Na potrzeby świadczenia usług na Portalu Balmora.pl przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, nazwa użytkownika, adres ip, kraj pochodzenia, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, status konta w tym stan smoczych monet (wirtualna waluta gry), imperium w którym użytkownik stworzył postać, datę rejestracji konta, okres ważności zakupionego konta VIP.

Administrator danych osobowych

  • ForGame.pl
  • ul. Starowiejska 16 lok. 2
  • 81-356 Gdynia
  • Regon 365838571
  • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:  [email protected]

 Cel przetwarzania danych osobowych

     Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Firmę ForGame.pl w serwisie Balmora.pl za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. ForGame.pl (Balmora.pl) może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację, prośbę o usunięcie konta w serwisie Balmora.pl  lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

     Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Balmora.pl w ramach usługi Konto Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu adresu e-mail, oraz hasła podczas logowania do serwisu) oraz podaniu hasła przy zmianie adresu e-mail w zakładce „KONTO”. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną Balmora.pl przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

   Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do ForGame.pl (Balmora.pl) z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

    W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu Balmora.pl, może skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem [email protected] z dopiskiem "Ochrony Danych”.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

      Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do adresu e-mail, loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Serwisu Balmora.pl pod adresem e-mail [email protected]

     Firma ForGame.pl która jest właścicielem (Balmora.pl) nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Balmora.pl może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych ForGame.pl (Balmora.pl) może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

     Korzystanie z wybranych Usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich oczekiwań. Więcej informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce Cookies.

 Ochrona przetwarzanych danych osobowych

     Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. ForGame.pl (Balmora.pl) wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

     Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  • przepisy prawa, które mogą obligować Firmę ForGame.pl do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych Firmy ForGame.pl
  • okres niezbędny do świadczenia usług ForGame.pl i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
  • okres, na jaki została udzielona zgoda

Udostępnianie danych osobowych

     Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników w tym wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+); czy też narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

 Przetwarzanie innych danych Użytkowników portalu Balmora.pl

     Na portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

 Zmiany naszej polityki prywatności

     Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 Ostatnia aktualizacja:
31.08.2021